Nyheter

  • Valberedningen har presenterat sina förslag för regionvalet

    Valberedningen för Socialdemokraterna i Jönköpings län har presenterat sina förslag till listor i regionvalet inför nästa mandatperiod. Valberedningen nominerar Rachel De Basso och Thomas Gustavsson som regionråd. Listorna och förslagen till regionråd kommer slutgiltigt att fastställas på Socialdemokraternas valkonferens i november.
  • Valberedningen presenterade sitt förslag till riksdagslista

    Valberedningen för Socialdemokraterna i Jönköpings län har presenterat sitt förslag till riksdagslista. Valberedningen består av Sten-Åke Karlsson, Ordförande, Göte Wahlström, Annika Nordin, Berry Lilja, Marie Johansson, Håkan Rudmark, Lindha Hjelm och Mikael Stenqvist. Valberedningen är enig i sitt förslag till valkonferensen.