Nyheter

  • Ny strategi för fler resor med cykel i hela Jönköpings län

    Regionfullmäktige har antagit en ny regional cykelstrategi för Jönköpings län. Syftet är att få fler av länets invånare att resa smidigt med cykel. Strategin ska vara en grund för att gemensamt jobba inom länet för att göra cykel mer attraktivt som transportmedel.
  • Regeringen: Jönköping blir nytt järnvägsnav för nya stambanor

     Regeringen har nu fastställt att Jönköping blir nytt järnvägsnav för nya stambanor och avsätter 3 miljarder kronor för planläggning. Satsningen innebär att Trafikverket kan börja planera byggnationen av ny järnväg mellan Linköping och Borås samt Hässleholm med Jönköping som knutpunkt.
  • Fjärde stora lönesatsningen på vårdpersonal och fokus på länets beredskap

    Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att göra en fjärde stor lönesatsning i budget för 2023. Det innebär att 200 miljoner kronor har satsats på att höja lönen för vårdpersonal under fyra år. I de politiska inriktningarna finns det även stort fokus på bättre arbete med säkerhet och beredskap.