Nyheter

 • Ödebrink (S) i interpellationsdebatt om nya stambanor

   Beskedet att den SD, M, KD och L besked att stoppa planerna på nya stambanor i södra Sverige har skapat oro bland kommuner och näringsliv i södra Sverige. Med anledning av det har riksdagsledamoten Carina Ödebrink ställt en interpellation till infrastrukturminister Andreas Carlson för att lyfta behovet av nya infrastruktursatsningar.
 • Han blir ny 1:e ombudsman för partidistriktet


  Från och med årsskiftet har Socialdemokraterna i Jönköpings län en ny 1:e ombudsman. Tjänsten innehas nu av Simon Johansson från Vaggeryd som tar över efter Thomas Gustavsson som utsetts till nytt regionråd.
 • Socialdemokrater från
  länet vill stärka äldreomsorgen

   Ett fortsatt äldreomsorgslyft, stopp på minutstyrningen och bort med delade turer. Dessa tre åtgärder för att stärka äldreomsorgen föreslår de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län i en motion.– Äldreomsorgen har i dag stora problem med att hitta rätt utbildad personal, samtidigt som arbetsmiljön på många platser också behöver bli bättre, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.