Låt mig bli din röst i Bryssel!

Carina Ödebrink

Hej!
Du vet väl om att det är val den 9 juni?

Sverige och Europa går igenom en svår tid, och vi står i ett avgörande skede av historien. Därför är årets val viktigare än på länge – ett val som handlar om sammanhållning eller splittring i Europa.

Därför söker vi ditt mandat att driva på för ett EU som:

  • Tar kampen för demokratin.
  • I land efter land växer extremhögern. Deras politik är ett hot mot alla människors lika värde och grundläggande demo- kratiska rättigheter.
  • Tar gemensamt ansvar. Krig och konflikter tvingar många människor på flykt. Inget land klarar att hantera stora flyktingströmmar på egen hand. Därför krävs ett gemensamt asylsystem i EU.
  • Tar krafttag för bättre arbetvillkor. Den fria rörligheten inom EU får inte innebära att människor utnyttjas. I Sverige ska svenska löner och villkor gälla – för alla.

Socialdemokraterna och Europa behöver din röst den 9 juni!

Material på andra språk: