Gå till innehåll

Marcus Eskdahl

Regionråd, ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö samt förste vice ordförande i regionstyrelsen för Region Jönköpings län. Marcus Eskdahl bor i Habo.

Att få vara en del av någonting större som kan inspirera och utveckla människors möjligheter är något fantastiskt! Socialdemokratin är en rörelse i ständig förändring med utgångspunkt från människor och samhället.

När jag var 14 år började jag spela innebandy i SSU Habo. Snart därefter blev jag studieledare i klubben och på den vägen är det. Mitt engagemang i olika frågor har ofta varit kopplade till min livssituation, men också till nära vänner och händelser. Det har bland annat handlat om skolan, jobbet, sjukvården och hur vi bygger ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Med tiden har jag sett att allt fler frågor hör ihop och påverkar varandra.

Både som privatperson och förtroendevald har jag kommit nära den utsatthet och orättvisa som många råkar ut för. För att vi ska få till en förändring som är både hållbar och ger fler frihet över sina egna liv behöver vi tillsammans påverka samhället för att framtiden ska tillhöra oss alla. Därför är jag Socialdemokrat!

Du kan nå Marcus på 070-697 74 50 eller via marcus.eskdahl@rjl.se

Här kan du läsa nyheter om Marcus arbete i Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.