NYHET

S går till val på jämlik sjukvård i hela länet och på mer resurser till vårdcentralerna

Socialdemokraterna kommer att gå till val på mer jämlik och tillgänglig sjukvård och smidig kollektivtrafik i hela Jönköpings län. Partiet ser stora behov av att förbättra arbetsvillkoren för anställda inom Region Jönköpings län och av att anställa mer vårdpersonal. Vårdcentralerna ska få mer resurser och länets tre akutsjukhus ska fortsätta utvecklas för att möta behovet av vård hos länets invånare.

På måndagen den 25 april presenterade Socialdemokraterna i Jönköpings län sitt nya regionalpolitiska handlingsprogram för 2022-2026 under en pressträff på Qulturum vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Socialdemokraterna anser att Jönköpings län kan ännu bättre och att satsningar på sjukvården är viktigare än skattesänkningar. Socialdemokraterna kommer huvudsakligen att gå till val på följande inriktningar:

  • Mer resurser till vårdcentralerna
  • Snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa
  • Fortsätta utveckla länets tre akutsjukhus
  • Bättre arbetsvillkor och fler anställda i vården
  • Avgiftsfri kollektivtrafik vid kallelse till sjukvården
  • Införa ett prisvärt studentkort i kollektivtrafiken och att seniorkortet ska gälla från 65 år

– Vi vill fortsätta satsningarna på att förbättra arbetsvillkoren för medarbetarna inom vården och på att anställa mer vårdpersonal. När vi höjer lönen inom kvinnodominerande yrkesgrupper så ökar vi jämställdheten i samhället. Region Jönköpings län ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och det arbetet sker bäst genom facklig samverkan och i dialog med personalen, säger distriktsordförande Carina Ödebrink (S).

– Vård ska ges efter behov – inte efter storlek på plånboken. Vi vill satsa på vårdcentralerna för att öka tillgängligheten och göra vården mer jämlik för länets invånare. Länets tre akutsjukhus ska fortsätta utvecklas. Vi vill också utöka resurserna för att barn och unga med psykisk ohälsa ska få vård snabbare. Äldre patienter och anhöriga ska känna trygghet under hela vårdförloppet, säger regionrådskandidat Rachel De Basso (S).

– Kollektivtrafiken ska vara smidig och bidra till aktiva liv och hållbar tillväxt i hela länet. Många behöver bättre möjlighet till att pendla mellan hem och arbete eller utbildning. Åldern för seniorkortet ska sänkas till 65 år och studenter behöver ha ett lika prisvärt resekort. Kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig på landsbygden och buss- och tågresor till vårdbesök ska vara avgiftsfri, säger regionrådskandidat Thomas Gustavsson (S).

Det nya regionalpolitiska handlingsprogrammet för 2022-2026 innehåller den politik som Socialdemokraterna ska driva i Region Jönköpings län nästa mandatperiod. Programmet har i sin helhet ett mer omfattande innehåll och beskriver politik inom samtliga områden i Region Jönköpings län.

 

Regionen