Stadgar

Partiets stadgar är fastställda vid partikongressen 2021.