Välkommen hem

Kyrkovalet

Bekänner du dig som kristen eller söker du ännu efter en tro? Oavsett svaret på frågan vill vi att du ska känna dig hemma i kyrkans verksamhet.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en plats för alla, oavsett var på trons väg du befinner dig eller vilka ekonomiska förutsättningar du har. En viktig del i detta är gudstjänsten. Vi vill att du som medlem ska känna delaktighet i gudstjänsternas utformning. Vi vill också satsa på musik- och körverksamheten så att fler får möjlighet att vara med. Socialdemokraterna arbetar därför för att:

Socialdemokraterna i Svenska kyrkan kommer därför arbeta för att:

  • All verksamhet är välkomnande
  • All barn-, ungdoms- och konfirmationsverksamhet är avgiftsfri
  • Ett rikt och varierat gudstjänstliv där fler får möjlighet att delta i verksamheten.

Rösta för en kyrka med goda arbetsvillkor

Välkommen hem

Bekänner du dig som kristen eller söker du ännu efter en tro? Oavsett svaret på frågan vill vi att du ska känna dig hemma i kyrkans verksamhet.

 

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en plats för alla, oavsett var på trons väg du befinner dig eller vilka ekonomiska förutsättningar du har. En viktig del i detta är gudstjänsten. Vi vill att du som medlem ska känna delaktighet i gudstjänsternas utformning. Vi vill också satsa på musik- och körverksamheten så att fler får möjlighet att vara med. Socialdemokraterna arbetar därför för att:

 

  •