En föredömlig arbetsgivare

Kyrkan tar ansvar

När Jesus gick på jorden stod han med kraft upp för de svaga i samhället, och han uppmanar oss som lever som hans efterföljare att göra detsamma.

Därför är det självklart att Svenska kyrkan ska ta ett stort socialt ansvar och har en roll i välfärdssamhället. Inom kyrkan kallas detta arbete för diakoni. I samband med att klyftorna mellan de som har och de som inte har blivit allt större i Sverige, ställs också allt högre krav på detta arbete.

Därför arbetar vi för att:

  • Kyrkan ska finnas där människor har behov av stöd för att bryta ensamhet och isolering.
  • Utveckla kyrkans roll i välfärdssamhället för att hjälpa och stötta människor i utsatta lägen.
  • Kyrkan ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor och det internationella arbete ska värnas och utvecklas.