En föredömlig arbetsgivare

En kyrka som tar ställning

Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare med mer än 20 000 anställda. Detta ställer krav på en god personalpolitik.

Vi driver på för att alla ska ha rätt till en bra arbetsmiljö med schyssta villkor, kollektivavtal och möjligheter till kompetensutveckling. Kyrkan ska genomsyras av ett demokratiskt ledarskap – det förutsätter jämställdhet och delaktighet. Vi vill också att Svenska kyrkan i större utsträckning erbjuder unga människor ett första steg in på arbetsmarknaden.

Därför arbetar vi för att:

  • Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet
  • Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling för att stärka både människan och kyrkan
  • Ge fler unga möjlighet till sommarjobb och praktikplats.

Rösta för en kyrka med goda arbetsvillkor