En kyrka för allas lika rätt

Allas rätt

Att försvara människovärdet är grundläggande för Svenska kyrkan.

För oss socialdemokrater innebär det att kyrkan ska stå upp för kärleken mellan människor och allas rätt till etniska, könsmässiga och religiösa identiteter. Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och icke-diskriminerande finns fortfarande utmaningar. Det finns präster som inte vill arbeta med kvinnliga kollegor eller viga HBTQ-personer. Detta är för oss en förlegad och omodern hållning.

Därför arbetar vi för att:

  • Svenska kyrkan ska stå upp mot rasism, religionsförtryck och diskriminering på grund av sexuell läggning
  • Kyrkan alltid ska stå upp mot kvinnoprästmotståndet.
  • Utveckla kyrkans arbete för att säkerställa att verksamheten är inkluderande för alla.