NYHET

S-vallöfte: Minst 100 miljoner kronor till vårdcentralerna i Jönköpings län

Socialdemokraterna ger vallöftet att minst 100 miljoner kronor kommer att satsas på vårdcentralerna i Jönköpings län under nästa mandatperiod.

Socialdemokraterna ger vallöftet att minst 100 miljoner kronor kommer att satsas på vårdcentralerna i Jönköpings län under nästa mandatperiod. Vallöftet ges under förutsättningen att det blir en fortsatt S-ledd regering och att Socialdemokraterna fortsatt kommer att vara med och leda Region Jönköpings län efter valet. Socialdemokraterna har under de senaste veckorna besökt nästan alla länets vårdcentraler.

Socialdemokraterna ger vallöftet att minst 100 miljoner kronor kommer att satsas på vårdcentralerna i Jönköpings län under nästa mandatperiod. Vallöftet ges under förutsättningen att det blir en fortsatt S-ledd regering och att Socialdemokraterna fortsatt kommer att vara med och leda Region Jönköpings län efter valet. Socialdemokraterna har under de senaste veckorna besökt nästan alla länets vårdcentraler.

Socialminister Lena Hallengren (S) och regionråd Rachel De Basso (S) presenterade vallöftet i samband med ett besök på Råslätts vårdcentrum i Jönköping på förmiddagen den 13 maj. De nya resurserna i form av minst 100 miljoner kronor under nästa mandatperiod ska vara en permanent förstärkning för att länets vårdcentraler ska få bättre förutsättningar att kunna erbjuda en jämlik och tillgänglig vård till länets invånare.

– Nya satsningar på sjukvården är viktigare än skattesänkningar. Vi vill ha en jämlik hälso- och sjukvård i hela Sverige. En socialdemokratiskt ledd regering efter valet är en garanti för nya satsningar på välfärden, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Besökt nästan alla vårdcentraler

Region Jönköpings län har fått ta del av sammanlagt över 1,1 miljard kronor i statsbidrag för 2021-2022. Under de senaste två veckorna har Socialdemokraterna gjort verksamhetsbesök på nästan samtliga av länets vårdcentraler. Syftet har varit att skaffa sig en bättre uppfattning om de olika förutsättningarna runt om i länet, om arbetet inom primärvården, om de anställdas situation och hur vårdcentralerna arbetar med fast vårdkontakt. Fram till och med fredagen den 13 maj har S-ledamöter besökt 37 av länets 40 vårdcentraler.

– Väldigt många av länets vårdcentraler uppger att de är i stort behov av mer resurser för att kunna utföra sitt uppdrag. Förutsättningarna ser lite olika ut i länet men samtliga vårdcentraler håller på att ställa om till mer nära vård. Om vi vill att vårdcentralerna ska vara mer tillgängliga för länets invånare behöver vi samtidigt se till att det finns pengar till att anställa mer vårdpersonal, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Vallöfte under rätt förutsättningar

Socialdemokraterna går till val på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och att bryta segregationen i samhället. Partiet ser att förebyggande arbete leder till ökad folkhälsa och minskning av sociala och ekonomiska klyftor i samhället. Vallöftet ges under förutsättningen att Socialdemokraterna kommer att fortsätta leda regeringen efter riksdagsvalet och att Socialdemokraterna fortsatt kommer att vara med och leda Region Jönköpings län efter regionvalet.

Läs mer om vår politik för Region Jönköpings län

Regionen