NYHET

Regeringen: Jönköping blir nytt järnvägsnav för nya stambanor

Regeringen har nu fastställt att Jönköping blir nytt järnvägsnav för nya stambanor och avsätter 3 miljarder kronor för planläggning.

 

Regeringen har nu fastställt att Jönköping blir nytt järnvägsnav för nya stambanor och avsätter 3 miljarder kronor för planläggning. Satsningen innebär att Trafikverket kan börja planera byggnationen av ny järnväg mellan Linköping och Borås samt Hässleholm med Jönköping som knutpunkt.

Beslutet om att bygga nya stambanor för höghastighetståg förverkligar regeringens målsättning om regional utveckling, stadsutveckling, bostadsbyggande och vidgade arbetsmarknadsregioner.

– Regeringen inkluderar nu kvarstående etapper av de nya stambanorna i planen. Att bygga nya stambanor kommer att öka kapaciteten i järnvägssystemet och innebär både fler tåg och fler tåg i tid. Det här är ett viktigt besked för Jönköping men också för hela Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

"Jätteglad för beskedet"

I den nu gällande infrastrukturplanen ingår sträckorna Göteborg-Borås, Järna-Linköping (Ostlänken) och Hässleholm-Lund. I den kommande nationella infrastrukturplanen ska det alltså även planeras för kvarstående etapper av de nya stambanorna, det vill säga sträckan mellan Linköping och Borås samt Hässleholm, via Jönköping. Regeringen avsätter tre miljarder kronor för planläggningen.

– Jag är jätteglad över det här beskedet från Tomas Eneroth. Nya stambanor med Jönköping som nav innebär helt nya möjlighet för arbetspendling och näringslivet har starkt efterfrågat det här. Det är ett historiskt besked som regeringen kommer med, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd i Region Jönköpings län.

"Ett lyft för hela Jönköping"

– Äntligen! Nu kan vi på allvar gå vidare med planeringen av området på Skeppsbron vid södra Munksjön. Vi har avsatt mark och bara väntat på att få besked så vi kan börja bygga fler bostäder på området. Det här kommer att bli ett lyft för hela Jönköping, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd i Jönköpings kommun.

Regeringen väljer även att satsa på att färdigställa den mötesseparerade vägen riksväg 26 mellan Hedenstorp och Månseryd som ska breddas till 2+2-väg. Regeringen tillför resterande 210 miljoner kronor utöver de 102 miljonerna som Trafikverket föreslog.

Riksdagen