NYHET

Ny strategi för fler resor med cykel i hela Jönköpings län

Regionfullmäktige har antagit en ny regional cykelstrategi för Jönköpings län. Syftet är att få fler av länets invånare att resa smidigt med cykel. Strategin ska vara en grund för att gemensamt jobba inom länet för att göra cykel mer attraktivt som transportmedel.

Den nya cykelstrategin är främst till för Region Jönköpings län, länets kommuner, Trafikverket och cykelrelaterade organisationer men även näringslivet. Strategin omfattar hela länet och alla typer av cykling, inklusive vardagscykling, cykling för rekreation och turism, och siktar mot år 2035.

– Med den nya regionala cykelstrategin tar vi ett stort steg för att få fler att resa och pendla med cykel. Tidigare har vi gjort det möjligt att ta med cykel utan avgift på tåg och regionbuss i mån av plats och det är ett sätt att göra det smidigare att resa med cykel i kombination med andra fordon. Vi har ett bra utgångsläge för att gemensamt kunna förbättra cykeltrafiken i länet, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Många samhällsnyttor med cykel

Strategin fastslår att om fler människor väljer cykel som transportmedel uppstår många samhällsnyttor som bättre miljö, folkhälsa och näringslivsutveckling i hela länet. Strategin fokuserar både på hur fler ska välja cykel som transportmedel och hur cykelbanor och trafikinfrastrukturen kan bli mer tillgänglig och säker för cyklister.

Regionen