NYHET

S-vallöfte: Minst 100 miljoner kronor till snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa

Socialdemokraterna ger ett nytt regionalt vallöfte om att satsa minst 100 miljoner kronor på snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa under nästa mandatperiod. Partiet går till val på jämlik och tillgänglighet sjukvård i hela länet och kommer att stoppa nya vårdval och privatiseringar av länet sjukvård.

Under en pressträff i Jönköping fredag 26 augusti presenterade Socialdemokraterna sin sjukvårdspolitik inför regionvalet och två nya regionala vallöften. På pressträffen medverkade regionrådskandidaterna Rachel De Basso och Thomas Gustavsson, Desiré Törnqvist, toppkandidat i GGVV-området, och Per Svenberg som är toppkandidat i Höglandsområdet.

– För att möta behovet av vård hos länets invånare krävs både nya arbetssätt och fler anställda. Vi vill fortsätta satsa för att ställa om från sjukhusvård till mer primärvård och livsstilsförändring. Att fortsätta investera i personal, verksamheten och lokaler är viktigare än skattesänkningar, säger Rachel De Basso (S).

MER RESURSER TILL VÅRDCENTRALERNA

Under våren och sommaren besökte Socialdemokraterna alla länets vårdcentraler. Sedan tidigare har partiet gett ett vallöfte om att satsa minst 100 miljoner kronor på länets vårdcentraler under nästa mandatperiod.

– Vårdcentralerna behöver mer resurser för att kunna utföra sitt uppdrag och ta hand om alla patienter. Många av lokalerna är trånga eller föråldrade och inte utformade efter dagens behov. Vi vill utreda behovet av lokaler och avtalsformer för alla Bra livs vårdcentraler, säger Thomas Gustavsson (S).

SNABBARE VÅRD FÖR UNGA MED PSYKISK OHÄLSA

Socialdemokraterna anser att det behövs krafttag mot den växande psykiska ohälsan i samhället. Fler barn och unga ska få snabbare hjälp för att inte få sin uppväxt förstörd. Här behövs bättre samverkan mellan regionen och länets kommuner.

– Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är oacceptabelt långa och det behövs mer förebyggande arbete för bättre psykisk hälsa. Vi ger ett nytt vallöfte om att satsa minst 100 miljoner kronor under nästa mandatperiod för snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa, säger Desiré Törnqvist.

STOPPA PRIVATISERINGEN AV SJUKVÅRDEN

Moderaterna vill införa fler vårdval inom länets sjukvård och nationellt har partiet angett att fler sjukhus ska drivas av privata aktörer. Socialdemokraterna säger nej till privatiseringar och utförsäljning av sjukvården.

– Vi kommer att stoppa alla nya vårdval och privatiseringar av länets sjukvård och det är ett löfte. Nya vårdval är ett hot mot länets akutsjukhus och skulle dränera sjukhusen på både verksamhet och personal. Vi vill istället fortsätta investera i lokaler, ny teknik och mer vårdpersonal, säger Per Svenberg.

BEHÖVS NY S-LEDD REGERING

Sedan tidigare har Socialdemokraterna presenterat sitt vallöfte om att det ska anställas minst 500 fler medarbetare inom hälso- och sjukvården under nästa mandatperiod för att öka grundbemanningen. Vallöftena ges under förutsättningen att Socialdemokraterna fortsatt kommer att vara med och leda Region Jönköpings län efter valet samt att det blir en fortsatt S-ledd regering som är en garanti för nya statsbidrag.

Regionalt vallöfte mer resurser till snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa
Regionen