NYHET

S, M och BA tar över den politiska ledningen i Region Jönköpings län

Per Svenberg, Desiré Törnqvist, Rachel De Basso, Thomas Gustavsson

Per Svenberg, 1:e vice ordförande TIM, Desiré Törnqvist, regionfullmäktiges ordförande, Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande och Thomas Gustavsson, ordförande FS

 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Bevara akutsjukhuset kommer att ta över den politiska ledningen i Region Jönköpings län för mandatperioden 2023-2026. De tre partierna ska samarbeta under namnet Samverkan Region Jönköpings län. Rachel De Basso (S) och Tommie Ekered (M) kommer att bli ordförande och förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Under en pressträff på måndagen den 24 oktober presenterades den nya politiska ledningen i Region Jönköpings län de övergripande inriktningarna samt vilka som blir ordförande i regionstyrelsen, nämnder och regionfullmäktige. Socialdemokraterna, Moderaterna och Bevara akutsjukhusen samlar tillsammans 44 av 81 mandat i regionfullmäktige och utgör därmed en ny majoritetsledning.

"Skapa stabilitet i en orolig tid"

– Samverkan Region Jönköpings län kommer att ta ansvar och skapa stabilitet i en orolig tid. Vi ska arbeta för en verksamhet som är långsiktigt hållbar ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Våra tre partier är överens om att det behövs mer och bättre samverkan med länets kommuner och andra samhällsaktörer för att nå en bättre hållbar regional tillväxt och utveckling, säger Rachel De Basso (S).

– Vi vill arbeta för att skapa fler arbetstillfällen och företagande i vårt län. Fler arbetande invånare och fler växande företag kommer att generera mer skatteintäkter och finansiera framtidens välfärd. Region Jönköpings län ska arbeta för att möta behoven av utbildning och matchning på arbetsmarknaden. Länets invånare behöver också få bättre möjligheter att resa hållbart, säger Tommie Ekered (M).

Fem övergripande mål

– Region Jönköpings län ska fortsatt ha en hälso- och sjukvård i toppklass och bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För det krävs en ökad grundbemanning, flexibla arbetsplatser och konkurrenskraftiga löner. Vi ser ett stort behov av att fortsätta investera i personal, lokaler och ny teknik vid våra tre akutsjukhus, länet vårdcentraler och inom barn och ungas psykiska hälsa, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA).

Samverkan Region Jönköpings län har pekat ut fem övergripande mål att arbeta för under mandatperioden.

  1. Öka grundbemanningen inom vården
  2. Snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa
  3. Större andel ska resa kollektivt
  4. Nya utbildningsplatser för att möta bristyrken
  5. Fler arbetstillfällen och mer företagande

Den nya politiska ledningen kommer att röstas igenom på regionfullmäktige i december. Framöver kommer de tre partierna att ta fram ett eget budgetförslag inför 2023 för Region Jönköpings län.

Regionen