NYHET

Sigvardsson (S) kräver svar av utbildningsministern

Niklas Sigvardsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Jönköpings län

Riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson är orolig att regeringens politik ska slå mot Högskolan för lärande och kommunikation.

 

– Regeringens förslag att centralisera ämneslärarutbildningen till ett fåtal lärosäten riskerar att slå hårt mot Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, säger riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson (S) som därför ställt en skriftlig fråga till utbildningsministern där han kräver svar om hur regeringen tänker lösa det framtida lärarbehovet i hela landet.

I samarbetsavtalet mellan regeringen och Sverigedemokraterna föreslås att ämneslärarutbildningen ska koncentreras till de lärosäten som är högst rankade inom respektive område. Riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson (S) är orolig för att detta förslag hotar de mindre lärosätena i landet som riskerar att stå utan ämneslärarutbildning.

"En farlig väg att gå"

– Regeringen och Sverigedemokraternas förslag om att centralisera stora delar av lärarutbildningen i ett läge där det saknas närmre 22 500 behöriga lärare är en farlig väg att gå. Förslaget är ett hot mot våra mindre högskolor och skulle kunna innebära att exempelvis Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping förlorar en stor del av lärarutbildningen. Men framför allt riskerar förslaget att innebära att många kommuner kommer att ha svårt att rekrytera lärare framöver, säger Niklas Sigvardsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Jönköpings län.

Med anledning av detta kräver riksdagsledamoten, genom en skriftlig fråga Länk till annan webbplats., svar från utbildningsminister om hur regeringen tänker lösa det framtida lärarbehovet i hela landet.

Behöver god tillgång på lärarutbildningar

– God tillgång och närhet till alla olika lärarutbildningar kommer att vara viktigt för att lösa rekryteringen framöver. Att regeringen och Sverigedemokraterna då väljer att varandra motsatt väg är svårt att förstå, säger Sigvardsson.

Skriftliga frågor är ett av riksdagens verktyg för att kunna granska regeringen.

Riksdagen