NYHET

Socialdemokrater från länet
vill att Vättern blir ett riksintresse

 

Niklas Sigvardsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, vill skydda Vättern.

Niklas Sigvardsson, riksdagsledamot från Jönköpings län.

 

Klassificera Vättern som ett riksintresse. Det föreslår de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län i en motion till riksdagen.

– Utifrån Vätterns betydelse som dricksvattentäkt är det rimligt att den ges ett starkare skydd och förklaras som riksintresse, säger riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson.

Vätten är utsatt för ett föroreningstryck med både gamla och nya försyndelser. Samtidigt vill fler och fler använda sjön som en vattentäkt. Med anledning av det föreslår de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län att Vättern kvalificeras som ett riksintresse.

– Vätten är en oerhört viktig sjö – både som dricksvattentäkt och rekreation. Därför anser vi att det är mycket angeläget att Vätten ges ett starkare skydd, säger riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson från Bankeryd som skrivit motionen tillsammans med sina kollegor.

Hoten mot Vättern

I motionen Länk till annan webbplats. beskriver riksdagsledamöterna ett antal hot för Vättern. Bland annat skildrar de hur ökade temperaturer i sjön skulle innebära att fler bakterier börjar växa i sjön vilket innebär att vattenkvaliteten blir sämre och att arter som trivs i kallt vatten försvinner.

– Sedan har vi både tidigare miljöförstöring och nya hot som exempelvis platspartiklar i vattnet. Vi ser också ett problem med Försvarsmaktens utökade skjutningar över området bidrar till sämre vattenkvalitet. Som ett potentiellt nytt hot finns också en eventuell etablering av gruva vid Norra kärr, säger Niklas Sigvardsson.