NYHET

Socialdemokrater från
länet vill stärka äldreomsorgen

Johanna Haraldsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, vill stärka äldreomsorgen.

Johanna Haraldsson, riksdagsledamot från Jönköpings län.

 

Ett fortsatt äldreomsorgslyft, stopp på minutstyrningen och bort med delade turer. Dessa tre åtgärder för att stärka äldreomsorgen föreslår de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län i en motion.

– Äldreomsorgen har i dag stora problem med att hitta rätt utbildad personal, samtidigt som arbetsmiljön på många platser också behöver bli bättre, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Under de senaste åren har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna besökt länets kommuner för att diskutera de utmaningar som äldreomsorgen står inför framöver. De samtal som de haft med politiker, tjänstepersoner och företrädare för fackförbundet Kommunal har resulterat i en motion till Sveriges riksdag Länk till annan webbplats. där de föreslår att äldreomsorgslyftet ska fortsätta, minutstyrningen av äldreomsorgen ska övergå till tillitsstyrning samt att delade turer ska avskaffas och rätten till heltid förstärkas.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar

– De är tydligt i de samtal vi haft att äldreomsorgen står inför stora utmaningar. De problem som finns blottades också under coronapandemin. Därför är det oroväckande att vi nu har en regering som prioriterar skattesänkningar för höginkomsttagare framför satsningar på välfärden, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson från Vetlanda som skrivit motionen tillsammans med sina kollegor.

150 000 nya medlemmar behövs

Enligt Kommunal behövs 150 000 nya medarbetare i äldreomsorgen till 2030.

– Äldreomsorgen behöver mer och rätt utbildad personal, därför måste satsningar som äldreomsorgslyftet fortsätta, säger Johanna Haraldsson.