NYHET

Fyra S-vallöften för mer jämlik och tillgänglig sjukvård i hela länet

Riksdagsgruppen

 

För Socialdemokraterna är det självklart att samhället ska ha demokratisk kontroll över välfärden och att våra skattepengar ska gå till att möta behovet av vård hos länets invånare. Vi har gett fyra regionala S-vallöften för mer jämlik och tillgänglig sjukvård i hela länet.

För Socialdemokraterna är det självklart att samhället ska ha demokratisk kontroll över välfärden och att våra skattepengar ska gå till att möta behovet av vård hos länets invånare. Vi har gett fyra regionala S-vallöften för mer jämlik och tillgänglig sjukvård i hela länet.

DEBATT Huvudkonflikten i regionvalet handlar om vi vill fortsätta satsa på vår egen vårdpersonal, vårdcentralerna och våra tre akutsjukhus eller om att sänka skatten och införa fler vårdval och privatisera sjukvården. Under de senaste fyra åren har vi i den politiska ledningen tagit beslut om att satsa över en halv miljard kronor på bättre hälso- och sjukvård och på att höja lönen för vårdpersonal. Personalstyrkan har samtidigt växt med 500 fler medarbetare inom vården. Det hade inte varit möjligt utan statsbidragen från den S-ledda regeringen eller om skatten sänkts.

S-vallöfte 1: Vi vill satsa minst 100 miljoner kronor på länets vårdcentraler under nästa mandatperiod

Under våren besökte Socialdemokraterna alla länets vårdcentraler för att ta reda på mer om olika förutsättningar och lokala behov. Vårdcentralerna behöver mer resurser för att kunna utföra sitt uppdrag och ta hand om alla patienter. Vi vill även utreda behovet av lokaler och avtalsformer för alla Bra livs vårdcentraler. Många av lokalerna är föråldrade eller trånga och inte utformade efter dagens behov.

S-vallöfte 2: Region Jönköpings län ska anställa minst 500 fler medarbetare inom hälso- och sjukvården under nästa mandatperiod

Vi vill fortsätta höja lönen för vårdpersonal och nu är det undersköterskornas tur. Vi vill utöka antalet utbildningstjänster för specialiserad vidareutbildning på arbetstid och bygga ut bemanningspoolen för att minska beroendet av hyrpersonal. Elever som slutför vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas heltidsanställning och vi behöver erbjuda praktikplatser och feriepraktikplatser i större omfattning.

S-vallöfte 3: Vi vill satsa minst 100 miljoner kronor på snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa under nästa mandatperiod

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är oacceptabelt långa och det behövs mer förebyggande arbete för bättre psykisk hälsa. Barn och unga ska inte behöva få sin uppväxt förstörd. Resurserna ska gå till specialistsjukvård, primärvård och till bättre samverkan med elevhälsan och skolorna i länets kommuner.

S-vallöfte 4: Stoppa alla nya vårdval och privatiseringar av länets sjukvård

Moderaterna vill införa fler vårdval inom länets sjukvård och nationellt har partiet angett att fler sjukhus ska drivas av privata aktörer. Socialdemokraterna säger nej till privatiseringar och utförsäljning av sjukvården. Nya vårdval är ett hot mot länets akutsjukhus och skulle dränera sjukhusen på både verksamhet och personal. Vi vill istället fortsätta investera i mer vårdpersonal, lokaler och ny teknik på akutsjukhusen.

Följ den här länken och skriv under vår namninsamling för att stoppa privatiseringen av sjukvården! Länk till annan webbplats.

Vallöftena ges under förutsättningen att Socialdemokraterna fortsatt är med och leder Region Jönköpings län efter regionvalet samt att det blir en fortsatt S-ledd regering som är en garanti för nya statsbidrag. Vi är stolta över utvecklingen inom hälso- och sjukvården men vi vet också att arbetet bara är påbörjat. Nya satsningar på vårdpersonalen, vårdcentralerna och länets tre akutsjukhus är viktigare än skattesänkningar och privatiseringar. Vi vet att Jönköpings län kan ännu bättre!

Rachel De Basso (S)
Thomas Gustavsson (S)
Desiré Törnqvist (S)
Per Svenberg (S)

Regionen