Vårt regionalpolitiska program

Thomas Gustafsson och Rachel De Basso, regionråd för Socialdemokraterna i Region Jönköpings län.

Thomas Gustafsson och Rachel De Basso, regionråd för Socialdemokraterna i Region Jönköpings län.

 

Oavsett var du bor ska du känna dig trygg med att samhället finns där för dig. Därför vill Socialdemokraterna bryta segregationen, och få bort våldet och brottsligheten. Tillsammans ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen och se till att alla de som arbetar i välfärden får den respekt de förtjänar, har goda arbetsvillkor, bra löner och en bra pension. Det gör vi för att du ska ha rätt till bra skolgång, god och nära vård och en trygg ålderdom.

En förutsättning för att kunna fortsätta utveckla skola, vård och omsorg är att du som kan jobba också har ett jobb att gå till. Därför behöver vi påskynda klimatomställningen i Jönköpings län och vara med och skapa nya gröna jobb med bra villkor, svenska löner och kollektivavtal. Jönköpings län ska vara ett föredöme i klimatomställningen till ett hållbart samhälle. Kollektivtrafiken ska självklart vara fossilfri och tillgänglig för länets invånare.

Vi vill rusta hela länet starkare

Vi behöver också vända på varje sten för att bryta segregationen i Jönköpings län. Människors bakgrund påverkar fortfarande i för stor utsträckning möjligheten till en anställning. Nyanlända och arbetslösa behöver snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Därför behöver vi fortsätta satsa på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder för att fler ska få ett självständigt liv och för att länets arbetsplatser ska kunna anställa personal. Så rustar vi hela länet starkare.

Jönköpings län kan ännu bättre

Hela Jönköpings län ska vara levande. Oavsett om du bor på landsbygden eller i en större ort ska du känna trygghet att samhället finns där för dig. Vi Socialdemokrater är stolta över Jönköpings län. Och vi vet att Jönköpings län kan ännu bättre.

Publicerad