NYHET

Ödebrink (S) i interpellations-
debatt om ny tandläkarutbildning

Carina Ödebrink, riksdagsledamot från Jönköpings län.

Carina Ödebrink, riksdagsledamot, vill att det startas nya tandläkarutbildningar.

 

Det är i dag brist på tandläkare i Sverige, och bedömningen är att det kommer vara så en lång tid framöver. Med anledning av det har riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S) initierat en interpellationsdebatt Länk till annan webbplats. med utbildningsminister Mats Persson kring vilka åtgärder som regeringen planerar för att förbättra tillgången på tandläkare framöver.

För att bidra till att förbättra tillgången till tandläkare utanför storstadsregionerna har Jönköping University, tillsammans med Linköpings universitet, ansökt om att få starta en ny och modern tandläkarutbildning i Jönköping. Bakom projektet har också 13 av Sveriges 21 regioner ställt sig, men trots det har Universitetskanslerämbetet avslagit ansökan två gånger.

"Det behövs nya tandläkarutbildningar"

– I dag finns det tandläkarprogram på fyra orter i landet, och antalet platser har varit konstant över tid. Det har bidragit till en ohållbar situation. Därför behövs det starta upp nya tandläkarutbildningar. Med anledning av det har jag valt att fråga utbildningsministern om vilka planer som finns framöver för att förbättra tillgången på tandläkare, säger Carina Ödebrink, riksdagsledamot från Jönköping.

Några svar på hur regeringen tänker agera framöver fick hon däremot inte i debatten.

Kommer fortsätta bevaka frågan

– Utifrån ministerns svar är det uppenbart att den högerkonservativa regeringen inte har någon ambition att ta initiativ till att förbättra tillgången på tandläkare. Vi kommer därför att fortsätta att ligga på regeringen i den här frågan. Sverige behöver fler tandläkarutbildningar, säger Carina Ödebrink.

Interpellationsdebatter är ett av riksdagens verktyg för att kunna granska regeringen.

Riksdagen