NYHET

Haraldsson: ”Hur agerar regeringen för att minska stressen på jobbet?”

Johanna Haraldsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Jönköpings län.

 

En studie från Hälsohögskolan i Jönköping visar att en stressig arbetsmiljö riskerar att drabba hälsan långt efter att personen gått i pension. Med anledning av den studien frågar riksdagsledamoten Johanna Haraldsson vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att minska stressen på arbetsplatserna.

Hälsohögskolan i Jönköping har genomfört en studie där de följt ett par tusen personer under 40 år och genomfört ett antal tester på dessa både under och efter arbetslivet. Resultatet av studien visar att en stressig arbetsmiljö har en negativ påverkan på hälsan – även långsiktigt.

Oroande att antalet sjukskrivningar ökar

– Med tanke på resultatet av studien så är det oroande att antalet sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk hälsa ökar. Inte minst bland kvinnor, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Med anledning av studiens resultat har hon därför ställt en skriftlig fråga Länk till annan webbplats. till biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg där hon frågar vilka initiativ som regeringen tänker vidta för att vända utvecklingen och minska stressen på arbetsplatserna.

Behöver vända utvecklingen

– Resultatet av studien visar att stress påverkar människors hälsa negativt upp till 20-30 år efteråt. Det är därför av stor vikt för både den enskilda och hela samhället att vi vänder den här utvecklingen och ser till att fler får en bättre arbetsmiljö, säger Johanna Haraldsson.

Skriftliga frågor är ett av riksdagens verktyg för att kontrollera regeringens arbete.