NYHET

Socialdemokraterna i Jönköpings län nominerar Ilan De Basso till Europaparlamentet

Socialdemokraterna i Jönköpings län har fattat beslut om att nominera Ilan De Basso till Europaparlamentet. Valet till Europaparlamentet genomförs den 9 juni 2024. Socialdemokraterna kommer att fatta beslut om sin nationella lista i slutet av hösten 2023.

Exempelbild

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet, och just nu pågår nomineringsarbete inför framtagandet av Socialdemokraternas nationella lista som fattas beslut om i slutet av hösten. Från Jönköpings län har partidistriktet fattat beslut om att nominera Ilan De Basso som kandidat.

– Europa och EU-samarbetet står inför stora frågor framöver. Den ryska aggressionen i Ukraina utgör ett fortsatt hot mot stabiliteten och freden i Europa. Här krävs att EU håller ihop och inte ger de krafter som verkar för splittring utrymme. Men EU behöver också hålla en fast kurs i att leda klimatomställningen samt ta ett större ansvar för att utjämna de ekonomiska klyftorna och förbättra förutsättningarna för vanligt folk, säger Ilan De Basso.

Gemensamma nomineringar i Sydöstra Sverige

Socialdemokraterna i Jönköpings län har tillsammans med Socialdemokraterna i Blekinge, Gotland, Kalmar län och Kronoberg beslutat om fem gemensamma kandidater. Dessa är, i följande prioriteringsordning: Ilan De Basso, Jönköpings län, Tajma Sisic, Kronobergs län, Filip Reinhag, Gotland, Sandra Bizozzero, Blekinge och Henrik Nilsson Bokor, Kalmar län.

"Laddad för att fortsätta arbetet"

– Jag är hedrad över att på nytt få förtroende att bli nominerad till Europaparlamentet. Under den här mandatperioden fick jag möjligheten att komma in i parlamentet, och är laddad för att fortsätta arbetet för att skapa ett tryggare Europa med minskade klyftor och ökad social rättvisa, säger Ilan De Basso som suttit i Europaparlamentet sedan december 2021.

Sverige har i dag 21 platser i Europaparlamentet. Av dessa har Socialdemokraterna sedan 2019 fem parlamentsledamöter.