NYHET

Ödebrink (S) ställer infrastrukturministern till svars

I juni presenterade Trafikverket sina utredningar när det gäller nya järnvägssträckningar i södra Sverige. Men från regeringens håll har det varit tyst kring framtiden för projekten. Nu kräver riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S) svar från infrastrukturminister Andreas Carlson.

Exempelbild

I december 2022 beslutade regeringen att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg. I samband med detta fick Trafikverket i uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av projektet Ostlänken, utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg-Borås och utreda kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne. Trafikverket presenterade sina utredningar i juni, och sedan dess har det varit tyst från regeringen.

"Regeringens passivitet sätter kommuner och regioner i problem"

– Regeringens passivitet i frågan sätter kommuner och regioner i problem. Om inte regeringen ökar takten så kommer planeringsarbete att stanna upp och det riskerar att försena viktigt arbete, säger riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S).

Hon har därför valt att skriva en interpellation till infrastrukturminister Andreas Carlson där hon frågar vilka åtgärder som regeringen kommer vidta utifrån Trafikverkets utredningar.

Krävs snara besked

– I Västra Götaland tvingas Trafikverket inom kort pausa allt arbete gällande nya stambanor i väntan på besked från regeringen. I Skåne krävs snara besked – inte minst med tanke på att Fehmarn-bält-förbindelsen nu är i färd att byggas, säger Carina Ödebrink.

Interpellationsdebatter är ett av riksdagens verktyg för att kunna granska regeringen.