NYHET

Sigvardsson (S) driver på för stärkt dricksvattenskydd av Vättern

Socialdemokraterna i Jönköpings län lyfter återigen frågan om ett ökat skydd för Vättern i en motion till riksdagen. Enligt riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson har frågan blivit ännu mer brinnande med tanke på att den kommunala beredskapen kommit upp i ljuset med anledning av kriget i Europa.

Exempelbild

I en motion till riksdagen uppmanar de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från länet riksdagen att ta ställning för ett stärkt skydd av Vättern och sjön kvalificeras som ett riksintresse. Trots att Vättern i dag har en central roll för dricksvattenförsörjningen för över 600 000 svenskar saknas fortfarande lagstiftning som skyddar sjön.

Ingen lagstiftning har kommit till stånd

– Regeringen tillsatte 2013 en utredning som tittade på de utmaningar som finns för en säker dricksvattenförsörjning i landet, men ingen lagstiftning har hittills kommit till stånd, säger Niklas Sigvardsson (S), riksdagsledamot från Jönköping och fortsätter:

– Med tanke på att den kommunala beredskapen blivit en högaktuell fråga med anledning av bland annat kriget i Ukraina är det också viktigt att fundera över hur vi säkerställer tillgången till rent vatten framöver.

Två hot mot Vättern

I motionen pekar de på två hot mot Vättern som dricksvattentäkt. Det första handlar om klimatförändringar och att stigande medeltemperatur skulle hota Vättern som räknas som ett kallvattenekosystem. Det andra handlar om miljögifter och föroreningar, inklusive mikroplaster.

– Med tanke på att det tar 60 år för allt vatten att bytas ut i sjön är Vättern särskilt känsliga för föroreningar. Därför är vi också oroliga för vad gruvbrytning i närheten skulle få för konsekvenser, säger Niklas Sigvardsson.