NYHET

Muranovic (S) driver på för stärkt stöd till kvinno- och tjejjourer

Socialdemokraterna i Jönköpings län vill stärka kvinno- och tjejjourernas viktiga arbete. I en motion till Sveriges riksdag vill de säkra deras arbete samt undanta skyddat boende från lagen om offentlig upphandling.

Exempelbild

Under hösten har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län besökt kvinno- och tjejjourer i länet för att få en bild av vilka utmaningar verksamheten står för. En av dem som varit med på besöken är Azra Muranovic från Värnamo.

– Kvinno- och tjejjourerna är viktiga delar i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Deras viktiga arbete har räddat liv och skapat trygghet för utsatta kvinnor. Trots det står de för framtidsutmaningar som hotar verksamheterna, säger Azra Muranovic (S).

Undanta från lagen om offentlig upphandling

Därför har hon tillsammans med övriga socialdemokratiska riksdagsledamöter i länet lämnat in en motion till riksdagen Länk till annan webbplats. där de föreslår att kvinno- och tjejjourerna ska stärkas samt att skyddat boende ska undantas från lagen om offentlig upphandling.

"Vi står upp för kvinnors rätt till säkerhet"

– Vi ser att lagen om offentlig upphandling är ett problem för många verksamheter. Detta är något som har uppmärksammats under de besök vi genomfört och många vittnar om att verksamheten kan behöva läggas ner om inget görs framöver. Genom att undanta kvinno- och tjejjourer kan de även i framtiden erbjuda trygga boenden, säger Azra Muranovic (S) och fortsätter:

– Socialdemokraterna är fast beslutna att se till att denna viktiga verksamhet får det stöd som den förtjänar. Vi står upp för kvinnors rätt till säkerhet.