NYHET

Efter ökat antal arbetsplatsolyckor – Haraldsson (S) kräver svar av regeringen

Efter den fruktansvärda olyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg har år 2023 blivit det dödligaste året på jobbet sedan 2011. Johanna Haraldsson (S) är djupt oroad över den alarmerande ökningen och kräver nu svar från regeringen kring vilka förebyggande åtgärder de tänker vidta för att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna för anställda runt om i Sverige.

Exempelbild

Årets tragiska händelser, med kulmen i den fruktansvärda olyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg den 11 december, har gjort 2023 till det dödligaste året på jobbet sedan 2011.

"En oerhörd tragedi"

– Varje förlorat liv är en oerhörd tragedi och sätter fokus på bristerna i dagens arbetsmiljöskydd. Varje arbetare har rätt till en säker arbetsmiljö, och det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa detta, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Hon kräver därför, i en skriftlig fråga, svar från regeringen och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, om vad regeringen har för förslag för att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna för arbetare runt om i landet.

Behöver stoppa den oroande utvecklingen

– Regeringen måste tydligt agera för att stoppa denna oroande utveckling och skydda arbetare i hela landet. Ett viktigt verktyg i detta är den tillsyn som Arbetsmiljöverket genomför och här behöver regeringen se till att de tilldelas tillräckliga resurser för att kunna stärka detta arbete. Men det är också viktigt att säkerställa att arbetsmiljölagen följs och att det görs ordentliga riskbedömningar, säger Johanna Haraldsson.

Skriftliga frågor är ett av riksdagens verktyg för att kontrollera regeringens arbete.