NYHET

Sigvardsson (S): ”Julens tågstrul visar på behovet av nya stambanor”

Under de senaste veckorna har det varit flera nyheter om inställda tågavgångar under december. Enligt riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson visar det på behovet av nya stambanor i Södra Sverige, och i en motion föreslår han och andra socialdemokrater från Jönköpings län att riksdagen fattar beslut att så ska ske.

Exempelbild

I Sverige är det i dag stor kapacitetsbrist på järnvägarna, särskilt i södra Sverige. Det bidrar till att förseningar snabbt sprider sig i systemet och att resenärer kommer för sent till sina slutdestinationer.

– Julens tågstrul visar behovet av nya stambanor. Att tåg blir inställda eller inte håller tidtabellerna har negativ påverkan på människor vilja att välja tåget framför bilen, säger Niklas Sigvardsson (S), riksdagsledamot från Jönköping som därför skrivit en motion till Sveriges riksdag Länk till annan webbplats. där han pekar på behovet framöver.

Oroliga för konsekvenserna

Han och övriga socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jönköpings län är oroliga för vilka konsekvenser den nuvarande regeringens beslut att stoppa byggnationen av nya stambanor får. De identifierar bland annat att det finns risk att tillväxten hämmas om Jönköpings län inte får tillgång till bättre infrastruktur. Men de ser också att nya infrastruktursatsningar skulle få positiva effekter på samhällsekonomin och vända den negativa utvecklingen.

"Skapa fler arbetstillfällen och stimulerar ekonomin"

– Kraftfulla infrastruktursatsningar är ett bra verktyg för att skapa fler arbetstillfällen och stimulera ekonomin. Med tanke på den ekonomiska situation Sverige befinner sig i behövs kraftfulla initiativ från statligt håll för att vända utvecklingen, säger Niklas Sigvardsson.