NYHET

Muranovic (S) lyfter behovet av utbildning för att bemöta våldsutsatta

I en motion till riksdagen föreslår Socialdemokraterna i Jönköpings län en förstärkning av kunskap och kompetens inom vård och andra yrkesgrupper för att på ett bättra sätt bemöta våldsutsatta kvinnor. Behovet av detta aktualiseras inte minst under jul och nyår.

Exempelbild

Enligt BRÅ anmäldes 2022 36 019 fall av misshandel fall där den utsatta är bekant med gärningspersonen, och våld i nära relationer utgjorde 80 procent av alla misshandelsfall som kvinnor utsattes för. Under samma år dödades också tio kvinnor av en partner eller före detta partner.

Ett allvarligt samhällsproblem

– Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Detta aktualiseras inte minst under högtider då våldet ökar när man är hemma och inte har ett arbete att gå till. För att bekämpa detta och erbjuda stöd till de drabbade krävs en ökad kunskap och kompetens inom vårdsektorn och andra relevanta yrkesgrupper, säger riksdagsledamoten Azra Muranovic (S) från Jönköpings län.

"På alal nivåer stötta utsatta kvinnor"

Tillsammans med partikollegorna från länet har hon skrivit en motion till Sveriges riksdag Länk till annan webbplats. där hon föreslår att vårdpersonal och andra relevanta yrkesgrupper fortbildas för att effektivt kunna bemöta våldsutsatta kvinnor.

– Genom att investera i utbildning och ökad medvetenhet kommer samhället att vara bättre rustat att bemöta våldsutsatta kvinnor på ett sätt som främjar deras hälsa, säkerhet och välbefinnande. Vi måste på alla nivåer hjälpa och stötta utsatta kvinnor, säger Azra Muranovic.