Nyheter

  • Första spadtag specialistpsykiatrin Värnamo sjukhus

    Idag togs första spadtaget för en ny byggnation av specialistpsykiatrin i Värnamo. Planeringen och utformningen av lokalerna har utgått ifrån patienter, närstående och medarbetares perspektiv. Detta är en satsning på ca 250 miljoner kronor som planeras vara klart 2026.