Nyheter

  • Uttalande från distriktskongressen

    I oktober genomförde Hamas en fruktansvärd terrorattack mot Israel. En attack som inte går att ursäkta eller legitimera på något sätt och som med kraft ska fördömas. Det blev starten på en väpnad konflikt där oerhört många människor har mist sina liv – merparten av dem civila palestinier.
  • Regionfullmäktige 23/4

    Under Regionfullmäktiges sammanträde den 23 april i Jönköping fattades flera beslut för en fortsatt hälso- och sjukvård i toppklass. Flera investeringsbeslut om förstärkningar för hälso- och sjukvården i länet. Regionfullmäktige behandlade och godkände även årsredovisningen 2023 som beskriver hur verksamheterna förhåller sig till de mätetal och mål som fastställs.
  • Fira första maj 2024

    I år firas första maj på 14 platser i Jönköpings län. Bland talarna i länet finns bland annat Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, Ilan De Basso, kandidat i EU-valet och europaparlamentariker, Gabriella Lavecchia, förbundsordförande SEKO och Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor.