Nyheter

 • Muranovic (S) lyfter behovet av utbildning för att bemöta våldsutsatta

  I en motion till riksdagen föreslår Socialdemokraterna i Jönköpings län en förstärkning av kunskap och kompetens inom vård och andra yrkesgrupper för att på ett bättra sätt bemöta våldsutsatta kvinnor. Behovet av detta aktualiseras inte minst under jul och nyår.
 • Sigvardsson (S): ”Julens tågstrul visar på behovet av nya stambanor”

  Under de senaste veckorna har det varit flera nyheter om inställda tågavgångar under december. Enligt riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson visar det på behovet av nya stambanor i Södra Sverige, och i en motion föreslår han och andra socialdemokrater från Jönköpings län att riksdagen fattar beslut att så ska ske.
 • Efter ökat antal arbetsplatsolyckor – Haraldsson (S) kräver svar av regeringen

  Efter den fruktansvärda olyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg har år 2023 blivit det dödligaste året på jobbet sedan 2011. Johanna Haraldsson (S) är djupt oroad över den alarmerande ökningen och kräver nu svar från regeringen kring vilka förebyggande åtgärder de tänker vidta för att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna för anställda runt om i Sverige.
 • Muranovic (S) driver på för stärkt stöd till kvinno- och tjejjourer

  Socialdemokraterna i Jönköpings län vill stärka kvinno- och tjejjourernas viktiga arbete. I en motion till Sveriges riksdag vill de säkra deras arbete samt undanta skyddat boende från lagen om offentlig upphandling.
 • Sigvardsson (S) driver på för stärkt dricksvattenskydd av Vättern

  Socialdemokraterna i Jönköpings län lyfter återigen frågan om ett ökat skydd för Vättern i en motion till riksdagen. Enligt riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson har frågan blivit ännu mer brinnande med tanke på att den kommunala beredskapen kommit upp i ljuset med anledning av kriget i Europa.
 • Efter Hyresgästföreningens rapport – Sigvardsson kritiserar regeringen

  Hyresgästföreningens rapport om unga vuxnas boende avslutade en oroande situation där över 2000 unga vuxna i Jönköping kan tvingas bo kvar hos sina föräldrar, trots önskan om en egen bostad. Med anledning av rapporten frågar nu riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson (S) bostadsminister Andreas Carlson vilka kortsiktiga åtgärder regeringen tänker vidta för att fler ska kunna flytta hemifrån.